Uthyrning av föreningslokal

Styrelsen kommer att, för föreningens medlemmar, upplåta föreningslokalen på baksidan av port 111 för uthyrning. Man kan exempelvis ha sitt barnkalas eller sin födelsedagsmottagning där.

Lokalen får vid uthyrning max rymma 30 personer. Den kan hyras måndag-torsdag samt söndag 10.00-20.00 och lördag 10.00-15.00. Hyreskostnaden är vid dessa tillfällen 100.00 kr och dessutom tas en depositionsavgift ut om 500.00 kr. Man kan även hyra lokalen fredag och lördag 16.00-22.00. Hyreskostnaden är då 300.00 kr och en depositionsavgift tas ut även här på 500.00 kr. Depositionsavgiften återfås i samband med återlämning av nyckel.

Mer information om detta kan du få av Sophia Wallin i styrelsen. Av henne får ni även den blankett som måste fyllas i vid uthyrning av lokalen. Kom ihåg att det är viktigt att lämna ett telefonnummer till den som vill hyra lokalen. Detta för att hon enkelt ska kunna skapa kontakt. Lägg en lapp i brevlådan i port 111 om du vill hyra.