Inbrott och skadegörelse på gården

Inbrott och stöld orsaken till att frånluftsfläkten för lägenheterna i 107-111 skakade med ett sådant kraftigt oljud att de var tvungna att stängas av.

Måndagen den 20 september upptäckte vår förvaltare att det skett inbrott i elskåpet i källaren. Säkringar från fläktens 3-fassystem var stulna, vilket fick till följd att lägenheterna i 107-111 blev utan ventilation och dörrklockorna slutade fungera.

Det är inte första gången som inbrott i elskåpet och sabotage av vår anläggning gjorts. Redan en vecka tidigare hade en bricka placerats under säkringen till garage 21-26, vilket är både olagligt och livsfarligt.

Har du observerat någonting uppseendeväckande eller avvikande så hör av er till styrelsen.

Uppfräschning

Under veckan har både lagning av putsen och skadade garageportar inletts.

Lagningen av fasadputsen inleddes under veckan av Interpoc, med start vid portarna 107-111. Samtidigt byts portpanelen på tre av de fyra garag som vetter åt infarten mellan portarna 89 och 101.

Meddelande om vattenavstängning 2010-07-01

På grund av vattenläckage kommer både varm- och kallvattnet att stängas av den första juli mellan klockan 10-12. Håll gärna kranarna stängda under den tiden så vi undviker att få in så mycket luft i systemet.

Injustering av värmen

Nu är det dags att se över värmesystemet.

Arbetet med injusteringen av värmesystemet påbörjas under tisdagen den 8 juni. Vecka 24 börjar nedtappnigen av radiatorvattnet följt av att ventilerna i källarna byts, och efter semestrarna byts eller justeras termostatventilerna på elementen i lägenheterna, garagen och de allmänna utrymmena.

På grund av detta kommer värmen att vara avstängd fram till hösten då ventilerna är bytta och systemet är luftat och återfyllt.

Nymålat

Vecka 22 målas garageportarna.

En uppfräschning av garageportarna inleds vecka 22. Alla portar får ett nytt lager färg utvändigt och på kanten av dörrbladet. Hur fort arbetet fortskrider avgörs av vädret.