Problem med värmen

Vissa lägenheter har inte kunnat hålla värmen i kylan.

Fler boende har haft problem med värmen de 2-3 senaste veckorna, framförallt i portarna 101-111. Upplever man att lägenheten är kall mäter man temperaturen 1 meter över golvet och 1 meter ifrån väggen. Är temperaturen stadigvarande under 20° C hör man av sig till Jan-Erik Blomqvist på Botkyrka Energi.

Du når Jan-Erik på mail: bot.energi@telia.com

Projektledare informerar om kommande stambyte

Foto: Sebastian Waller

Projektledare Tommi Furugård besöker Prisma för att informera om vårt kommande stambytet.

Tisdagen den 19 oktober, 18.00-19.45 i Prisma, Hässelbygårdsskolan, hålls ett informationsmöte kring det kommande stambytet i vår fastighet. Vår projekledare Tommie Furugård, HSB, svara på frågor och berättar om vad detta innebär för oss boende och hur det kan komma att påverka oss.

En extra föreningsstämma kommer hållas den 2 november, även den i Prisma 18.00-19.45. Bostadsrättsinnehavarna får då två saker att ta ställning till:
-Det kommande stambytet
-Extra arvode till styrelsen, på grund av det kommande stambytet