Gruppanslutning av bredband

Under vecka 51 påbörjas installationen av fibernät i fastigheten, i enlighet med beslutet som fattades på föreningsstämman 9 december. En installatör kommer därför behöva tillträda till din lägenhet, har du garage kan även tillträde dit behöva lämnas.

I samband med stambytet har redan förberedelser för installation av fiber gjorts i din lägenhet och själva installationen tar bara några minuter.Från april gruppansluter föreningen alla lägenheter till bredband och IP-telefoni via Bredbandsbolaget. En uppkoppling till fibernätet innebär generellt en bättre stabilitet och högre hastighet, installationen kommer dock inte att påverka några redan idag befintliga alternativ eller bredbandsleverantörer (Comhem eller ADSL leverantör).

OBS! Tänk på att säga upp ditt nuvarande bredbandsavtal, många leverantörer har tre månaders uppsägningstid.