Bredbandsinstallation

Installation av fibernät för bredband installeras i fastigheten. Från april gruppansluts alla lägenheter till bredband, tänk på att säga upp ditt nuvarande bredbandsabonnemang i tid.

Gruppanslutning av bredband

Under vecka 51 påbörjas installationen av fibernät i fastigheten, i enlighet med beslutet som fattades på föreningsstämman 9 december. En installatör kommer därför behöva tillträda till din lägenhet, har du garage kan även tillträde dit behöva lämnas.

I samband med stambytet har redan förberedelser för installation av fiber gjorts i din lägenhet och själva installationen tar bara några minuter. Fortsätt läsa ”Gruppanslutning av bredband”