Årsstämma 2012

Du glömmer väl inte att boka in vår årstämma den 15 maj, 19.00?

Föreningens ordinarie årsstämma sker den 15 maj, 19.00 i föreningslokalen på Astrakangatan 111. Handlingarna inför stämman kommer att finnas i lokalen en timme innan stämman börjar. Efter stämman kommer en kort information om stambyte och möjlighet att diskutera framtida förbättringar och gemensamma aktiviteter.

Inför årsmötet är alla medlemmar välkomna att lämna in motioner till styrelsen. Motionerna skall vara föreningen tillhanda senast 8 maj och lämnas/skickas till ordföranden via mail goran.grivner@tempelekot.se, eller till adress:
HSB Bfr Tempelekot
c/o Göran Grivner
Astrakangatan 93
165 52 Hässelby

Registrering sker vid ingången av lokalen. Tag med ID-handling, bostadsrättsbevis el. överlåtelseavtal och i förekommande fall, fullmakt.


Ladda ned: Fullmakt