Nytt föreningsår och ny styrelse

26 medlemmar närvarande på föreningens årsstämma den 15 maj. I valet av styrelse valde stämman att ge förnyat förtroende till Sebastian Stålnacke, Sven Sandberg och Sophia Wallin. Crister Åström, Ann Pettersson och Maria Nygårds valdes in på vakanta ledamötsplatser. Förutom dessa består styrelsen av Göran Grivner, Åke Hermansson samt HSB ledamoten Monica Rydberg. En sammanställning av styrelsen finns här.
Så väl revisorn, Kjell Berglund, som valberedningen, Marianne Dahlin, Maud Nygårds och Ulla Norrman, fick även de förnyat förtroende.

Under stämman uppstod också en diskussion kring ordet index, med ursprung i den höjning av årsavgiften som gjordes tidigare i år. Stämman kom fram till att aviseringen var felformulerat, då höjningen förorsakades av ökade kostnader.