städdag

Föreningen kommer att ha sin årliga höststäddag 13 oktober med start kl 10.00. Styrelsen uppskattar om så många som möjligt av våra medlemmar kan och vill delta. Under dagen kommer vi att anordna en trevlig paus vid en av våra grillar där vi serverar korv. De som enbart kan delta under en viss stund är givetvis mer än välkomna den stunden.

städdag

Föreningen kommer att ha sin årliga höststäddag 13 oktober med start kl 10.00. Styrelsen uppskattar om så många som möjligt av våra medlemmar kan och vill delta. Under dagen kommer vi att anordna en trevlig paus vid en av våra grillar där vi serverar korv. De som enbart kan delta under en viss stund är givetvis mer än välkomna den stunden.

Angående grillning

På gården finns två fasta grillplatser, med av föreningen uppsatta murgrillar, som är till för alla boende. Naturligtvis får man gärna grilla i egna grillar med, men tänk då på att ta grillarna efter att de svalnat. Så de inte står kvar och hindrar andra boenden som vill grilla.

Tänk också på att inte slänga engångsgrillar eller matrester i papperskorgarna på gården. Detta p.g.a. risken för brand och skadedjur.

Ny grillplats lagom till midsommar

grillplatsUnder dagen har föreningens andra murgrill färdigställts i den gamla lekplatsen mellan port
85-87 och 93-95. Grillen kommer gå att använda från och med imorgon, torsdag.

Området runt omkring den nya grillplatsen kommer iordningställas allt eftersom under sommaren för att det ska bli en så trevlig och naturlig sammlingsplats som möjligt, och locka till många trevlig grillkvällar i gott sällskap.

Årsstämma 2012

Du glömmer väl inte att boka in vår årstämma den 15 maj, 19.00?

Föreningens ordinarie årsstämma sker den 15 maj, 19.00 i föreningslokalen på Astrakangatan 111. Handlingarna inför stämman kommer att finnas i lokalen en timme innan stämman börjar. Efter stämman kommer en kort information om stambyte och möjlighet att diskutera framtida förbättringar och gemensamma aktiviteter.

Inför årsmötet är alla medlemmar välkomna att lämna in motioner till styrelsen. Motionerna skall vara föreningen tillhanda senast 8 maj och lämnas/skickas till ordföranden via mail goran.grivner@tempelekot.se, eller till adress:
HSB Bfr Tempelekot
c/o Göran Grivner
Astrakangatan 93
165 52 Hässelby

Registrering sker vid ingången av lokalen. Tag med ID-handling, bostadsrättsbevis el. överlåtelseavtal och i förekommande fall, fullmakt.


Ladda ned: Fullmakt