städdag

Föreningen kommer att ha sin årliga höststäddag 13 oktober med start kl 10.00. Styrelsen uppskattar om så många som möjligt av våra medlemmar kan och vill delta. Under dagen kommer vi att anordna en trevlig paus vid en av våra grillar där vi serverar korv. De som enbart kan delta under en viss stund är givetvis mer än välkomna den stunden.