En ny styrelse tar plats

Den 9 mars utsågs föreningens nya styrelse på en extrainsatt stämma.

På den extrastämma som hölls den 9 mars utsågs föreningens nya styrelse för 2010-2011. Sven Sandberg och Crister Åström sitter kvar från tidigare år och våra två tidigare revisorer, Sebastian Waller och Yvonne Elkström, valdes in.

Mer information om styrelsen hittar du i vänstermenyn. Det finns även en lista på styreslemedlemmarna 2010-2011 och deras funktioner finns även tillsammans med föreningens kontaktuppgifter på trapphusens anslagstavlor.