Injustering av värmen

Nu är det dags att se över värmesystemet.

Arbetet med injusteringen av värmesystemet påbörjas under tisdagen den 8 juni. Vecka 24 börjar nedtappnigen av radiatorvattnet följt av att ventilerna i källarna byts, och efter semestrarna byts eller justeras termostatventilerna på elementen i lägenheterna, garagen och de allmänna utrymmena.

På grund av detta kommer värmen att vara avstängd fram till hösten då ventilerna är bytta och systemet är luftat och återfyllt.