Injustering av värmesystemet

Den slutgiltiga injusteringen av värmesystemet närmare sig. För att arbetet ska utföras korrekt är det viktigt att hantverkarna får tillträde till lägenheterna.

Under hösten kommer injustering av värmesystemet att ske. Det innebär att radiatorventilena ställs in efter framräknade värden för att få rätt fördelning mellan elementena i fastigheten. Alla boende meddelas ca två veckor innan, och det är viktigt att tillträde till alla lägenheter ges för att arbetet skall kunna utföras korrekt.

Fram tills injusteringen är klar körs värmen med en höjd cirkulations-hastigheten och temperaturkurva, vilket innebär att många boende har varmare än normalt.

Upplever du problem med värmen måste du ta kontakt med felanmälan.