påminnelse – städdag och årsstämma

Vi vill påminna om den årsstämma som kommer att äga rum 15 maj kl 19.00 i föreningslokalen. Kallelse har delats ut. Dessutom kommer vårens städdag att infalla 11 maj med början kl 10.00.