Bostadsrättstillägg, info

Fastigheten är fullvärdesförsäkrad i Nordeuropa AB. Föreningen står för bostadsrättstillägget. Här nedan följer villkoren:

7.9.7 Försäkring för bostadsrättshavares egendom

Försäkringen gäller för enskild bostadsrättshavare (den försäkrade).

7.9.7.5 Försäkrad egendom och försäkringsbelopp Försäkringen omfattar i lägenhet befintlig
– fast egendom bekostad av bostadsrättshavare
– egendom som tillhör bostadsrättsföreningen, men som bostadsrättshavaren enligt
Bostadsrättslagen eller föreningens stadgar är underhållsskyldig för, dock endast i de fall bostadsrättshavaren enligt Bostadsrättslagen eller föreningens stadgar har att svara för skadan.

Högsta ersättning Sammanlagd ersättning är begränsad till högst 3 basbelopp per lägenhet.

7.9.7.6 Självrisk Självrisken är 2 000 kr per lägenhet även om högre självrisk har avtalats för egendomsförsäkringen enligt Kap 1.

7.9.7.7 Försäkrade skadehändelser Försäkringen gäller för skada enligt skadehändelserna enligt 1.7.1 – 1.7.7 samt 1.7.9 i Kap 1 och 7.9.1.8 (Allrisk) ovan.

Anmärkning: Skadehändelsen i 1.7.7 i Kap 1 utökas att även omfatta egendom beståendeav sanitetsgods (såsom tvättställ, badkar, toalettstol och bidé) och spis, disk-, tvätt- eller annan hushållsmaskin i bostadslägenhet.