Matavfallshantering

Från 2023 kommer samtliga hushåll i Stockholm att vara tvungna att sortera sitt matavfall.

Föreningen tjuvstartar med detta den 1 januari 2021. Under december kommer 3 stycken skåp placeras ut på gården. Dessa kommer att stå utanför port 91, Vid planket på gaveln av 99 och mellan port 109-111.

Genom att göra detta kommer vi sänka våra kostnader för avfall.
Det sorterade matavfallet blir därefter Biogas och Biogödsel.
Biogasen blir bränsle för sopbilar, bussar och personbilar i stället för bensin och diesel.
Biogödsel är mycket näringsrikt och används på åker- och skogsmark. Det minskar behovet av konstgödsel, som är energikrävande att framställa.

Matavfallspåsarna kommer vara gratis och finnas i en hållare på väggen i vårat soprum.
Samtliga hushåll i föreningen kommer få ett startkit med avfallspåsar, hållare till denna, plastskrapa samt en informationsfolder från Stockholm Vatten och Avfall.
Detta kommer placeras utanför din dörr under december månad.