Information från styrelsen

Välkommen på vårstädningsdag söndagen den 9:e maj, kl 10.00
Tillsammans hjälps vi åt att göra innegården fin. Vi krattar gården och gör i ordning pallkragarna m.m. Vi bjuder på grillad korv och fika till alla som deltar. Samling vid grillplatsen utanför hus nr 113.

Föreningsstämman äger rum den 20:e maj, kl 19.00
Årsstämman kommer att genomföras utomhus på grund av nuvarande situation med Covid-19. Kallelsen till stämman med mer information om dagordningen etc, kommer att delas ut via ditt brevinkast.

Absolut förbjudet att grilla på balkongen!
Nu när sommaren är på ingång är det många som är sugna på att grilla. Vi vill påminna om att det är förbjudet att grilla på balkongen pga ökad brandrisk och för att röken kan störa dina grannar. Använd istället anvisad grillplats på innergården. Tack!

Parkeringsregler
Parkering på Brf Tempelekots område är endast tillåten på de förhyrda parkeringarna (med väl synligt gällande p-tillstånd) och inuti hyrt garage. All övrig parkering hänvisas till kommunens mark vid intilliggande gator och den 7-dygns-parkering som finns. Gårdsparkering är tillåten i högst 10 minuter. Detta för att underlätta vid i- och urlastning ur fordon. Föreningen förfogar över 30 garage och 21 P-platser. Platserna administreras av Storholmen, önskar du ställa dig i kö kontaktar du dem på: 0771-786 746.

Intresserad av att odla i pallkrage på innergården?
Pallkragar för trädgårdsodling finns att tillgå! Maila till info@tempelekot.se för med info.

Övrig info

  • Besiktning av lekplatsen äger rum i maj månad.
  • Extrainsatt städning av tvättstugan pga covid-19 förlängt t o m 31/8 2021. Fortsätt håll avstånd i allmänna
    utrymmen.
  • Hör av dig till oss om du har planer på att hyra ut din lägenhet i andrahand – alla andrahandsuthyrningar måste godkännas av styrelsen annars riskerar du att bli av med din bostadsrätt.

Ta hand om dig!
Mvh/styrelsen