Kallelse till extra föreningsstämma

HSB Brf Tempelekot kallar samtliga medlemmar till extra föreningsstämma.
Se motion Fastighetsupprustning med nytt elsystem
Datum/tid: 2021-11-17, kl 19:00
Plats: Innergård, Astrakangatan 111

Vi träffas utomhus på grund av pågående situation med Covid-19.
Ta dig gärna tiden att komma då det är ett viktigt möte där vi som gemensamma ägare pratar genom en viktig upprustning av vår fastighet som behövs göras.

Kan du inte närvara själv kan du rösta via fullmakt som du lämnar till annan medlem.
Blankett för fullmakt kan du hitta här eller mejla till info@tempelekot.se för att få fullmakt.
Kallelse och motion finns upphängt i samtliga trapphus.