Parkering

De regler som finns gällande områdets parkereingar ser ut enligt nedan:
* All parkering är förbjuden på Tempelekots område förutom på den egna förhyrda p-platsen, där parkeringtillstånd ska användas och placeras väl synligt i bilens vindruta.
* Parkeringstillstånden är utfärdade på p-plats-nummer. Dessa ska alltid placeras väl synligt i bilens vindruta.
* Parkering utanför garage är ej tillåten. Se gällande förbudsskylt.
* All parkering på gården är endast tillåten i högst 10 minuter. Detta för att underlätta vid i- och urlastning ur fordon.
* Vid behov kan särskilt parkeringstillstånd sökas. Vänd dig till någon i
styrelsen eller e-posta info@tempelekot.se.

Följs inte dessa enkla regler vid parkering på vårt område, riskerar bilens innehavare att bötfällas av Länsparkerings bevakning AB.

Alltså: parkering på Tempelekots område är endast tillåten på förhyrda parkeringar (med väl synligt gällande p-tillstånd) och inuti hyrt garage.
All övrig parkering hänvisas till kommunens mark vid intilliggande gator och den 7-dygns-parkering som finns.

Parkeringstillstånd införs

Foto: Sebastian Waller

Nu införs parkeringstillstånd på föreningens p-platser. Detta för att underlätta för vår nya parkeringsövervakare och för att minska den olovliga parkeringen på gården.

Länsparkerings Bevakning tar från och med den första juli över parkeringsövervakningen på på gården. Då införs även parkeringstillstånd för de boende med p-plats. På så sätt är det lätt att identifiera bilar som olovligt ställt sig på en förhyrd parkering. Tillstånden kommer delas ut under juni månad. Fortsätt läsa ”Parkeringstillstånd införs”

Parkering

Det finns lediga P-platser och garage. Hör av dig till ServiceCenter om du är intresserad, det är först till kvarn som gäller. ServiceCenter kan ni nå antingen på mail: servicecenter@stockholm.hsb.se eller på telefon: 08-785 35 00 (vardagar 8.00-16.30)