Parkeringstillstånd införs

Foto: Sebastian Waller

Nu införs parkeringstillstånd på föreningens p-platser. Detta för att underlätta för vår nya parkeringsövervakare och för att minska den olovliga parkeringen på gården.

Länsparkerings Bevakning tar från och med den första juli över parkeringsövervakningen på på gården. Då införs även parkeringstillstånd för de boende med p-plats. På så sätt är det lätt att identifiera bilar som olovligt ställt sig på en förhyrd parkering. Tillstånden kommer delas ut under juni månad.

Gårdsparkering kommer vara tillåten i högst 10 minuter. Möjlighet finns dock att söka tillfälligt parkeringstillstånd. Detta gäller även hantverkare, städhjälp och dylikt som parkerat utanför porten, tänk därför på att ansöka om ett tillfälligt tillstånd om ni anlitar hjälp.

Länsparkerings Bevakning har dygnet runt övervakning med vidhängande kundtjänstfunktion, som nås på 08-735 60 20.