Ordning i förrådskaos

Fler boende saknar förråd. Styrelsen kommer nu genomföra en stor inventering och uppmärkning av alla källarförråd.

Då det uppdagats att fler boende saknar källarförråd genomför styrelsen nu en stor inventering och uppmärkning av alla källarförråd. Samtidigt kommer även en tömning och rivning av de kvarvarande matkällarna ske.

Inventering av källarförråd

En stor inventering över källarförråden kommer genomföras i januari. Avise-ring och uppmärkningsetiketter kommer delas ut i brevlådan. Det har visat sig att det finns många som saknar förråd. För att få ordning på detta kommer alla förråd märkas upp på nytt till den 15 januari. De förråd som därefter står omärkta kommer låsen att bytas på. Mer information om tillvägagångssättet kommer i samband med aviseringen.

Tömning av matkällare

Matkällarna kommer tömmas och rivas med start den 7 januari. Till en början gäller det matkällarna i 83 – 89, det finns två stycken. Vet du med dig att du använder dessa så uppmanas du tömma det utrymmet innan 7/1-11.