Storholmen Förvaltning

Styrelsen beslutade att byta från HSB Stockholm Förvaltning till Storholmen Förvaltning. Inför detta beslut jämfördes flera olika förvaltningar men Storholmen stod ensam som det bästa alternativet. De kommer att skicka ut Välkomstbrev med information samt autogiroblankett till de boende. Vi byter till Storholmen därför att vi tror det kommer bli bättre för oss boende plus att det även blir bättre ur det ekonomiska perspektivet.

Ur Storholmens tidsplan så gäller detta för er:

21-25 november: Välkomstbrev samt autogiroanmälningar skickas ut till de boende.

9 december: Avisering till de boende och hyresgäster för första kvartalet 2014 (jan-mars).

15 december: Sista dagen att få in autogiroanmälningar från de boende för att det ska fungera till dragningen den sista december.