Mistrals skötselrekommendation av energiglasen

SKÖTSELREKOMMENDATION

 Skötsel av Lågemissonsglas.

Objekt:            Brf Tempelekot

Ni har nu fått nya glas monterade i er lägenhet. Ena sidan inne i fönstret är belagd med en speciell film så kallad Le-film, detta för att värmen skall reflekteras tillbaka in i lägenheten.

Glaset in mot rummet kan behandlas som vanligt, insidan i bågen är betydligt känsligare.

Nedan följer information om hur man putsar Le samt vanligt på bästa sätt.

Fönsterputsning

Här anges några påpekande vid putsning av Le rutan

  • Använd vanliga fönsterputsmedel, rikligt med vatten och mjuk, luddfri trasa eller gummiskrapa.
  • Rödsprit eller aceton löser de flesta smutsföroreningarna.
  • Använd ej skarpa metallföremål eller stålull för att skrapa bort hårt sittande föroreningar.

OBS: Det är viktigt att koppelhaken mellan bågarna är ordentligt igentryckt för att undvika skador vid Stängning av fönstret 

Med vänlig hälsning, Mistral Gruppen AB