Information om grovsoprum

Dörren till grovsoprummet är trasig, beställning för reparation är gjord och kommer att genomföras inom kort.