Information inför våren

Nyligen så genomfördes stamspolning i fastigheterna, men det är fortfarande några lägenheter där det inte utförts. Det kommer att ske ytterligare en stamspolning i de lägenheter som det inte utförts i, så vi ber er att ge tillgång till de som utför detta. Det är väldigt viktigt att det blir gjort.
Vi vill påminna alla boende om att inte spola ner saker i toaletten, endast toalettpapper bör spolas ner.
Det soprum som vi har i föreningen är inte till för återvinning av stora grejer, som exempelvis möbler. Vi kommer framöver att ta bort både grovsopor och elavfall från soprummet, för att ge plats åt återvinning av vanliga hushållssopor.